https://www.huurdersfederatie.nl

Wat staat er in het regeerakkoord over wonen?

De 4 partijen PVV. NSC, VVD en BBB hebben na maanden onderhandelen eindelijk het nieuwe regeerakkoord gepresenteerd. In het regeerakkoord staan de belangrijkste doelen die de nieuwe regering wil behalen. Ook over het wonen zijn er een aantal dingen opgeschreven. We zetten de meest interessante punten voor je op een rij.

Geen voorrang voor statushouders

Statushouders krijgen geen voorrang meer op sociale huurwoningen. Met deze maatregel wordt afgeweken van de huisvestingswet. In deze wet staat beschreven hoe woningen eerlijker verdeeld kunnen worden zodat het voor iedereen mogelijk is om een betaalbare woning te vinden. Voor statushouders geldt dat zij geen voorrang meer op een woning krijgen op grond van het feit dat ze statushouder zijn.

Meer nieuwe woningen

De nieuwe plannen hebben invloed op het beleid van de woningcorporaties. Er is meer aandacht voor huurders met een middenhuur (huurprijs vanaf de liberalisatiegrens tot 950 euro). Zo moeten nieuw te bouwen woningen voor deze groep betaalbaar blijven. Verder moet 30% van de nieuw te bouwen woningen uit sociale huur bestaan.

Betaalbaar wonen

Tot slot blijft betaalbaar wonen een belangrijk speerpunt. Het is belangrijk dat mensen met de laagste inkomens een bestaan hebben met een voorspelbaar inkomen, een woning, toegang tot onderwijs en zorg en een buffer voor onverwachte uitgaven. De partijen willen de huurverhoging inperken en de huurtoeslag goed regelen.

Kritisch op plannen

De Woonbond is kritisch op het regeerakkoord. Ze zien weinig ambitie om de wooncrisis aan te pakken en de betaalbaarheid te verbeteren. Daarnaast wil de landelijke belangbehartiger ook graag meepraten over de problemen die spelen. In de plannen staat dat ze een woontop willen organiseren met onder andere pensioenfondsen en de overheid. Huurders en woningzoekenden komen hier niet bij aan bod. De Woonbond vindt het belangrijk dat er niet over de hoofden van de huurders wordt beslist.

×