nieuws

dinsdag 8 januari 2019

Wat staat u in 2019 te wachten?

Allereerst de beste wensen voor 2019. Een nieuw jaar betekent altijd een hoop veranderingen, maar ook een moment om terug te blikken en vooruit te kijken.

Huurwoningen onbetaalbaar?

In 2018 stonden er veel thema’s centraal, vooral als het gaat om betaalbaarheid, duurzaamheid en onderhoud van huurwoningen. Huurders merkten namelijk steeds meer de veranderingen in de portemonnee. Door stijgende huurprijzen en bezuinigingen op de huurtoeslag worden de woonlasten hoger. En dat zorgt ervoor dat steeds meer huurders financieel in de knel komen. Dit kwam onder meer naar voren uit een onderzoek dat in januari 2018 werd uitgevoerd door het CBS. Ook voor huurders met een middeninkomen is het lastig om rond te komen, deze groep valt namelijk tussen wal en schip. Ze hebben een te hoog inkomen voor een sociale huurwoning en een te laag inkomen voor een woning in de vrije sector. Vooral gezinnen en stellen merken dat de vrije sector voor hen onbetaalbaar is.

Hogere woonlasten betekent een lager besteedbaar inkomen. Om erachter te komen hoe betaalbaar het wonen in Emmen is, is er in samenwerking met de 10 woningcorporaties en de bijbehorende huurdersorganisaties een woonlastenonderzoek uitgevoerd door Companen. Hieruit kwam naar voren dat huurders meer te besteden hebben. U zou denken, dan valt het in Emmen wel mee. Maar niets is minder waar. Nog steeds heeft meer dan een kwart van de huurders een betaalbaarheidsrisico. Dit betekent dat de gemiddelde kosten voor levensonderhoud en woonlasten hoger zijn dan het inkomen.

Woningcorporatie Lefier wil graag wat bijdragen om de betaalbaarheid van hun huurwoningen te verbeteren. Per 1 september 2018 is het nieuwe huurbeleid ingegaan. Huurders betalen een huurprijs die past bij de kwaliteit van de woning. En dat betekende een huurverhoging of een huurverlaging. Vooral de huurders die te maken hadden met een huurverhoging belden massaal naar ons kantoor, omdat ze niet eens waren met de huurprijs. Vele maakten bezwaar met als reden het slechte onderhoud van hun huurwoning. Echter is hier vanuit de Huurcommissie een andere procedure voor. En ook werd veelal het bezwaarschrift van de huurder afgewezen.

Problemen met onderhoud huurwoning en renovatie naar Nul op de Meter 

Door het vernieuwde huurbeleid werd benadrukt dat er veel problemen zijn met betrekking tot slecht onderhoud. In onze huurdersraadpleging over de kwaliteit en betaalbaarheid van huurwoningen werd dit ook bevestigd. Huurders zijn ontevreden over de kwaliteit in verhouding met de betaalbaarheid van hun huurwoning. Meer dan een kwart van de ondervraagde huurders gaf aan dat zij problemen ervaren met vocht, tocht en schimmel.

Een ander probleem wat vaak aan de orde kwam is het vernommen van huurwoningen. In 2018 zijn er projecten geweest aan Mr. J.J Willingestraat en Mr.L Oldenhuis Tonckensstraat. Ook heeft de Huurdersfederatie negatief geadviseerd over het vernommen van 169 woningen aan de Laan van de Eekharst, Laan van de Marel en Laan van de Kinholt. Voor huurders betekende dit veel overlast door onder meer woningen die niet goed zijn afgewerkt. Naar aanleiding van protesten aan de r. J.J Willingestraat en Mr.L Oldenhuis Tonckensstraat hebben wij aangegeven dat we de verduurzamingsopgave begrijpen waar Lefier voor staat en deze ook ondersteunen.

Vele activiteiten

De Huurdersfederatie heeft in 2018 niet stilgezeten. De stem van de huurder wordt steeds belangrijker. Daarom moeten we ook zichtbaar zijn voor hen. In mei 2018 werd er daarom een huurdersbijeenkomst  georganiseerd over Wonen en Zorg in samenwerking met de SBDE (Stichting Bewonersraad Domesta Emmen). Hierin kwam aan de orde dat veel huurders zorgen hebben over het langer zelfstandig thuis wonen op oudere leeftijd. Zo willen ze betere aangepaste woningen en meer contact met buurtgenoten. Ook hebben onze energiecoaches veel workshops gegeven voor o.a. Stichting Knip, om zo tips te geven over het verlagen van woonlasten door energiebesparing.

2019: Veranderingen huurtoeslag en inkomensgrenzen

In 2019 willen we meer de mening van huurders vragen over diverse onderwerpen. Door de inzet van ons huurderspanel hopen we veel situaties in kaart te kunnen brengen en deze bespreekbaar te maken met gemeente en woningcorporaties. Daarnaast zal voor u als huurder het nodige kunnen veranderen in uw situatie. De inkomensgrenzen zullen stijgen en ook de huurprijs tot waar huurders aanspraak kunnen maken voor huurtoeslag. Zo wordt de liberalisatiegrens 720,42 euro. Dit is de maximale kale huur voor een sociale huurwoning. Is uw jaarinkomen lager dan 38.035 euro dan maakt u het meeste kans om een sociale huurwoning te krijgen. Als u iets meer verdient maakt u ook nog kans, maar als uw inkomen hoger is dan 42.436 euro kunt u alleen bij uitzondering sociaal huren. Bijvoorbeeld als u moet verhuizen vanwege sloop van uw woning, of als u vanwege een beperking moeilijk aan geschikte woonruimte komt. Voor de huurtoeslag gaan er ook wat zaken veranderen. Het maximale jaarinkomen dat u mag hebben om huurtoeslag te krijgen is 22.700 euro voor alleenstaanden, 30.825 euro voor meerpersoonshuishoudens. Indien u of uw huisgenoot een AOW heeft dan wordt het bedrag 25 euro lager.

Wilt u weten wat er nog meer voor u verandert. Lees alles nogmaals door op de website van de Woonbond.

meer nieuws..

dinsdag 27 september 2022

Vragenlijst geluidsoverlast: We geven niet op!

Het is alweer meer dan een jaar geleden dat huurders de tijd namen om mee te doen aan onze vragenlijst...

dinsdag 20 september 2022

Een nieuwe bewonerscommissie voor huurders van appartementencomplex Het Waal (401-442)

Een bewonerscommissie komt op voor de huurders uit een bepaalde wijk of complex. In appartementencomplex Het Waal is geen bewonerscommissie...

maandag 12 september 2022

Een energiepakket voor huurders van Lefier

De energieprijs is de afgelopen maanden duurder geworden. Om ervoor te zorgen dat de kosten minder snel stijgen, kunt u...

Mis niets van de Huurdersfederatie

Schrijf u in voor de nieuwsbrief