https://www.huurdersfederatie.nl

Wat vinden woningzoekenden van Thuiskompas?

64% van de woningzoekenden vindt Thuiskompas gebruiksvriendelijk. Men komt gemakkelijk op de plekken wat ze zoeken en daarnaast is het aanbod aan huizen op een overzichtelijke manier gepresenteerd. Dit blijkt uit resultaten van een onderzoek over de ervaringen met de website Thuiskompas.nl die is uitgevoerd door de 8 Drentse woningcorporaties en hun huurdersorganisaties. Het doel van het onderzoek was om in te zetten op verbetering van het platform. In totaal deden bijna 11.000 woningzoekenden mee.

Het onderzoek is uitgevoerd onder mensen die zijn ingeschreven bij Thuiskompas, maar ook hebben ze het uitgezet onder inwoners van Drenthe en de grensstreken. Dit is gedaan om te achterhalen in hoeverre Thuiskompas bekend is bij het gros van de inwoners. 30% van de inwoners is bekend met Thuiskompas. Na 6 maanden is dit een mooi resultaat.

Niet alle functies binnen Thuiskompas zijn bekend 

Naast dat er veel goede punten zijn, ziet men ook ruimte voor verbetering.  Zo weet nog niet iedereen dat een inschrijving bij Thuiskompas gratis is. Ook zitten er handige functies in Thuiskompas, die nog niet iedereen kent. Een voorbeeld is het tipbericht. Woningzoekenden kunnen dit instellen en zij krijgen dan automatisch huizen die passen bij hun wensen in hun mailbox. Een ander verbeterpunt is dat 28% van de mensen die een huis via Thuiskompas kregen, het niet duidelijk vond met welke vragen ze waar terecht konden. In 2021 gaan de corporaties met deze verbeterpunten aan de slag.

×