nieuws

donderdag 14 februari 2019

Werkzaamheden Beugelstraat afgerond

De bewoners van de Beugelstraat in Nieuw-Weerdinge waren ontevreden over de renovatie naar een Nul op de Meter woning. Zo hadden de bewoners geen vertrouwen in de veiligheid van de installatie dat in hun woning werd geplaatst. Door een hoge luchtvochtigheid was er sprake van schimmelvorming in de kelders. Ook de geplaatste kunststoflaag aan de gevel liet los, waardoor er naden in de gevel ontstonden. Hoe is de stand van zaken? En wat is er gedaan om de stem van de huurders te laten horen? Hierbij een kort overzicht van wat er allemaal is gebeurd.

Lagere Energiekosten

Bewoners van de Beugelstraat hebben aangegeven dat ze graag op hun eigen plek wilden blijven wonen. Cor Pijnaker heeft gezamenlijk met Siem Goede van de Woonbond ervoor gezorgd dat de belangen van de huurders werden behartigd.

Zoals u al eerder kon lezen stuitte het project op veel problemen ten nadele van de huurders. Dit liep zo hoog op, dat er uiteindelijk werd besloten door alle betrokken partijen (Lefier, bewoners, Huurdersfederatie, Woonbond) dat het Vernommen van woningen aan de Beugelstraat is mislukt. Met als gevolg dat de bewoners geen EPV (energieprestatievergoeding) hoeven te betalen. Dat is een bedrag dat een huurder aan de verhuurder betaalt voor een energiezuinige woning. Wel blijft de energierekening bestaan, maar huurders betalen niet meer de volle pond als voorheen. Ingeschat wordt dat de energiekosten lager liggen dan het gemiddelde verbruik van de drie jaar voor de renovatie.

Blijven Monitoren

Een lagere energierekening klinkt hartstikke mooi, maar toch blijven de bewoners ongerust. Zo hebben ze twijfels over de werking van de aangeboden boilers. En ook zijn er zorgen over de eindafrekening. Moeten de huurders opdraaien voor de extra kosten?

De Huurdersfederatie blijft monitoren om ervoor te zorgen dat de bewoners niet met hoge energielasten komen te zitten. We blijven erop toezien dat er geen groot verschil komt tussen het geschatte en daadwerkelijke energieverbruik. Indien deze situatie zich wel gaat voordoen start de Woonbond een onderzoek om de oorzaak hiervan te achterhalen. De regie ligt daarvoor in handen van de Huurdersfederatie. Daarnaast is er afgesproken dat de filters van de decentrale ventilatie en afzuigkappen jaarlijks door Lefier kosteloos worden vervangen. Hierbij vindt ook een controle plaats van de buitengevels.

Huurders vooraf beter informeren en betrekken bij werkzaamheden

De Huurdersfederatie is blij dat er een comfortabele oplossing is gevonden voor de huurders. We kunnen eindelijk zeggen dat na gezamenlijk overleg met de Woonbond, Lefier en de huurders het project (bijna) is afgerond. Hier hebben we alles gedaan om de stem van de huurder te laten horen, maar ook voor toekomstige projecten gaan we ons hard maken dat huurders vooraf goed worden voorgelicht.

meer nieuws..

dinsdag 27 september 2022

Vragenlijst geluidsoverlast: We geven niet op!

Het is alweer meer dan een jaar geleden dat huurders de tijd namen om mee te doen aan onze vragenlijst...

dinsdag 20 september 2022

Een nieuwe bewonerscommissie voor huurders van appartementencomplex Het Waal (401-442)

Een bewonerscommissie komt op voor de huurders uit een bepaalde wijk of complex. In appartementencomplex Het Waal is geen bewonerscommissie...

maandag 12 september 2022

Een energiepakket voor huurders van Lefier

De energieprijs is de afgelopen maanden duurder geworden. Om ervoor te zorgen dat de kosten minder snel stijgen, kunt u...

Mis niets van de Huurdersfederatie

Schrijf u in voor de nieuwsbrief