https://www.huurdersfederatie.nl

Wonen en zorg: Wie zorgt ervoor dat ik zo lang mogelijk in mijn woning kan blijven?

  • Mantelzorger en gemeente moeten zorg bieden aan de huurder als hij of zij niet meer zichzelf kan zorgen
  • Mensen uit de eigen omgeving van de huurder moeten ervoor zorgen dat hij of zij niet vereenzaamd
  • Huurder en verhuurder moeten samen bedenken hoe onze toekomstige woningen eruitzien?

Bovenstaande conclusies zijn getrokken uit de brainstorm over wonen en zorg  dat plaatsvond op woensdag 30 oktober. Huurders, medewerkers van Lefier, Buurtbemiddeling, Stichting Knip, de wijkagent en brandweer zijn met elkaar in gesprek gegaan over leefbare wijken, brandveiligheid, Wonen & Zorg.

Langer zelfstandig thuis wonen 

Volgens de huurders is er voldoende vangnet als huurders niet meer langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Er wordt eerst een beroep gedaan op het eigen netwerk, dit gaat om familie of een andere mantelzorger. Daarnaast worden de gemeente, thuiszorg, Buurtbemiddeling, De Toegang, Athome First  en Sedna om hier zich hier mee bezig te houden. Als belangrijkste partijen zien ze de gemeente en thuiszorg.

Voorkomen van eenzaamheid 

Iedereen speelt een rol om eenzaamheid tegen te gaan. Men ziet het als verantwoordelijkheid van de huurder zelf, maar ook de directe omgeving moet er op letten dat een medehuurder niet vereenzaamd. Als we het hebben over de directe omgeving, dan spreken we over medebewoners, buren en mantelzorgers. Ook kunnen partijen, bijvoorbeeld Sedna een rol spelen. Het Maatjesproject wordt hierbij als voorbeeld aangedragen.

Hoe zien de woningen van de toekomst eruit?

Hoe zien onze toekomstige huurwoningen eruit? Deze vraag moet worden opgepakt in samenwerking met de huurders en bewonerscommissies. De Huurdersfederatie kan hierin de stem van  de huurders vertegenwoordigen ten aan zien van de gemeente en woningcorporaties. Maar ook de huurders willen hier  over meedenken.

Bekijk hier een overzicht van de resultaten 

meer interessante artikelen over

Huurders wonen en zorg
×