https://www.huurdersfederatie.nl

Woningcorporatie in Meppel doet onderzoek naar juistheid van energielabel

Dit bericht is tot stand gekomen dankzij de samenwerking van 5 lokale huurdersorganisaties binnen het werkgebied van Lefier, verenigd in het Noordelijk Overleg Lefier (NOL).

Uit een steekproef is gebleken dat een aantal energielabels in een bepaalde wijk in Meppel niet klopt.

De woningen zouden energielabel A hebben. Maar zonder vloerisolatie en met grote ramen met dubbelglas uit 1981 leek dat de huurders onmogelijk. Daarbij is hun energieverbruik ook veel hoger dan je in een label-A-woning zou mogen verwachten.

Van de 390 woningen zijn er 69 steekproefsgewijs onderzocht, waarvan 52 woningen een A-label hadden. Na de steekproef bleek dat maar 18 huizen ook daadwerkelijk label A hebben. Alle andere woningen hebben label B, C of zelfs D.

De hoogte van het energielabel van de woning kan gevolgen hebben voor de huur die je betaalt. Hoe hoger het label hoe meer huurpunten je woning krijgt.

Hoe zit dat bij jou?

De hoogte van de energierekening wordt voor een deel bepaald door het gedrag van de huurder. Toch kan de energierekening een signaal zijn dat het energielabel niet klopt. Vooral als van een hele groep woningen het energieverbruik veel hoger is dan passend bij het energielabel.

Kijk ook naar het energieverbruik

Huurdersorganisaties vinden het beter om niet alleen naar de labels te kijken, maar ook naar het energieverbruik, vooral bij complexen. Als die opvallend hoog is, dan is het altijd verstandig om naar besparingsmogelijkheden te zoeken, ongeacht het energielabel. Het gaat immers om de bestrijding van energiearmoede.

Wat te doen bij twijfel over het label?

Twijfel je als huurder aan het energielabel? Lees dan op de webpagina van de Woonbond wat je kunt doen.

×