nieuws

dinsdag 11 juni 2019

Woononderzoek 2018: Huurder gemiddeld 35% kwijt aan woonlasten

Begin april zijn de resultaten van het WoonOnderzoek Nederland 2018 bekendgemaakt. Dit onderzoek word één keer in de drie jaar gehouden door het Ministerie van Binnenlandse zaken. En geeft inzicht in de woonsituatie van de Nederlandse huishoudens, hun wensen ten aanzien van het wonen en de woonomgeving, de keuzes die zij maken op de woningmarkt. Hierbij de belangrijkste resultaten op een rij.

Gezinnen hebben het meest te besteden

Gezinnen hadden in 2017 gemiddeld 5083 euro per maand te besteden. Sinds 2012 is hun inkomen met 13% gestegen. Bij andere groepen huurders is dit veel minder. Alleenstaanden zagen hun inkomen met 4,5 á 8% stijgen en de oudere alleenstaanden besteden ongeveer 1669 euro per maand.

Gemiddeld 35% van inkomen kwijt aan woonlasten 

De bruto huur steeg tussen 2015 en 2018 met 7,7%. Door de toename van de huurtoeslag, steeg de netto-huur iets minder. Namelijk met een percentage van 5%. Huurders zijn daarbij gemiddeld 35% van hun inkomen kwijt aan woonlasten. Een huurder van een corporatiewoning met huurtoeslag is 37% van hun inkomen kwijt aan woonlasten. En voor overige huurders van een corporatiewoning is dat 39%. De hoogste inkomens hebben een wat lagere woonquote; gemiddeld zijn zij 21% van hun inkomen kwijt aan wonen.

Daling aantal corporatiehuurders in middensegment. 

Het aantal corporatiehuurders in het middensegment (huur tussen 742 euro en 1000 euro) is gedaald van 180.000 naar 160.000. Daarentegen is er een stijging bij de huurders in de commerciële en particuliere sector in het middensegment. Dat is van 73.000 naar 272.740 huurders gegaan.

Levensgebeurtenissen beweegreden voor verhuizing

De redenen om te verhuizen zijn divers en hangen samen met gebeurtenissen in het leven als het krijgen van een kind, andere baan of veranderingen in de gezondheid. Vooral 65-plussers verhuizen vanwege gezondheidsredenen. Gemiddeld woont deze leeftijdsgroep gemiddeld 25 jaar in hun woning. En als ze boven de 75 jaar zijn, dan is dat zelfs 27 jaar. Alleenstaanden onder de 35 jaar verhuizen, omdat ze op zichzelf willen wonen. Als ze een relatie hebben, dan verhuist ongeveer 46% vanwege een huwelijk of samenwonen.

Ontevreden over sociale cohesie in de buurt 

Nederlanders zijn over het algemeen zeer tevreden over hun woning en woonomgeving. Minder over de sociale cohesie in de buurt. 58% procent geeft de sociale cohesie in hun buurt een 7 of lager. 13% zelfs een 5 of lager. Wat opvalt is dat steeds minder mensen vinden dat ze in een gezellige buurt wonen waar mensen elkaar helpen, samen dingen doen en op een prettige manier manier met elkaar omgaan

Het volledige resultaat van het Woononderzoek is te lezen in Huurpeil van de Woonbond.

meer nieuws..

dinsdag 26 mei 2020

Veel onzekerheid bij huurders over inkomen

Ruim 8612 huurders hebben zich sinds het begin van de coronacrisis gemeld bij hun woningcorporatie door betalingsproblemen. Volgens Nu.nl zijn...

woensdag 13 mei 2020

Maatregelen coronavirus update 13 mei 2020

Al een tijdje heeft ons kantoor gewijzigde openingstijden en houden wij ons aan de richtlijnen die zijn opgesteld door het...

woensdag 6 mei 2020

Ik ben het niet eens met de huurverhoging en nu?

Veel huurders van Lefier hebben afgelopen week een brief ontvangen met een aankondiging voor het verhogen of verlagen van de...

Mis niets van de Huurdersfederatie

Schrijf u in voor de nieuwsbrief