https://www.huurdersfederatie.nl

Emmermeer – Sloop Nicolaiflats (56 woningen)

Lefier is van plan om 48 portiekwoningen en 8 grondgebonden woningen te slopen aan de Nijkampenweg, Meerstraat en Haagjesweg.

De laatste bewoners zijn inmiddels uit de flats vertrokken. In eerste instantie staan de sloop voor begin 2024 gepland.

×