Wie zijn we?
De Huurdersfederatie is  een onafhankelijke belangenbehartiger voor de huurders in Zuidoost Drenthe. Wij zijn er voor iedereen die een huis huurt. U kunt bij ons terecht voor advies, informatie en vertegenwoordiging. Onze krachten en kennis zetten we in om huren in Zuidoost Drenthe goed en betaalbaar te houden. Zo zitten we aan tafel met gemeente en corporatie om u als huurder te vertegenwoordigen.

De Huurdersfederatie heeft een dagelijks kantoor. U kunt ons kantoor van maandag t/m donderdag bereiken via: 0591-62 22 26 of via info@huurdersfederatie.nl.

Wat doen we?
De Huurdersfederatie komt op voor de belangen van huurders in Zuidoost Drenthe. Wanneer u problemen heeft met uw huurwoning en er met de verhuurder niet uit komt. Dan kunt u een beroep doen op de consulent van de Huurdersfederatie. Samen met u bekijken we de mogelijkheden. U kunt onze huurderslijn van maandag t/m donderdag bereiken via 0591-62 22 26.

Toekomst
Als huurdersorganisatie maken we ons sterk voor voldoende betaalbare woningen in onze regio, vooral voor mensen die minder te besteden hebben. Gemeente en woningcorporatie maken vroegtijdig plannen voor de toekomst van huurwoningen. We vinden het belangrijk dat huurders daar een stem in hebben.

Praat mee
We willen u en andere huurders een stem geven. Die stem krijgt u door naar onze bijeenkomsten te komen, maar ook door bijvoorbeeld mee te doen aan een huurdersenquête. Wanneer we veel meningen verzamelen staan we sterker naar de woningcorporaties en gemeenten.

Het komende jaar kan er worden meegepraat over de volgende thema’s:

  • Huurbeleid
  • Wonen en zorg
  • Onderhoud en veiligheid
  • Duurzaamheid

De organisatie
De Huurdersfederatie zit aan tafel met de woningcorporatie, gemeente en andere huurdersorganisaties. Daar praten we over thema’s als betaalbaarheid, kwaliteit van de woning, leefbaarheid en duurzaamheid.

We zijn een onafhankelijke belangenbehartiger van huurders in Zuidoost Drenthe. De vereniging is opgericht in 1974. De Huurdersfederatie bestaat uit een dagelijks kantoor, een bestuur en een federatieraad.

Speerpunten beleid

Dagelijks kantoor
De Huurdersfederatie beschikt over een dagelijks kantoor dat de belangenbehartiging van huurders in de praktijk uitvoert. Een aantal van onze medewerkers is parttime aanwezig om uw te woord te staan.

Coördinator: Liesbeth Westen
Huurdersconsulent: Cor Pijnaker
Bureaucoördinator: Sandra Weitering
Communicatiemedewerker: Heleanne Prins

Bestuur
Het bestuur bepaalt het dagelijks beleid binnen de Huurdersfederatie en vertegenwoordigt de Huurdersfederatie naar buiten. Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Astrid Scholtens
Bestuurslid: Hepke Wouda
Bestuurslid: Ria de Weerd

Federatieraad
De Federatieraad bestaat uit huurders en is het hoogste orgaan van de Huurdersfederatie, zij bepaalt op hoofdlijnen waar de Huurdersfederatie zich voor inzet.

Technisch voorzitter: Astrid Scholtens
Ria de Weerd, Emmen, Angelslo
Jan Schoonbeek, Nieuw-Weerdinge

Vacature:
Heeft u belangstelling voor een actieve rol binnen het bestuur of de Federatieraad van de Huurdersfederatie, laat het weten via info@huurdersfederatie.nl of 0591-62 22 26.

Ereleden
Onderstaande ereleden zijn van bijzondere betekenis geweest voor de Huurdersfederatie.

Jenny Bakker-Bron
Hennie Rohling (in memoriam)
Albert Schuur (in memorian)
Harry Vorsteveld
Ab Haak (in memoriam)
Anne Kwant

Statuten Huurdersfederatie
Statuten van de Huurdersfederatie
Huishoudelijk reglement van de Huurdersfederatie

Plannen
De Huurdersfederatie stelt elk jaar een jaarplan op. Hierin wordt beschreven wat de Huurdersfederatie dit jaar heeft gedaan aan activiteiten en geeft verantwoording hierover. Aan het jaarplan van dit jaar wordt nog gewerkt. Wilt u die van afgelopen jaren inzien dan kunt u deze opvragen via info@huurdersfederatie.nl

Onze koers
Op dit moment zijn we bezig onze koers voor de komende jaren te bepalen aan de hand van de nieuwe Woningwet en andere actuele ontwikkelingen in een visieplan. Dit doen we in samenwerking met huurders. Wilt u als huurder ook invloed hebben en een keer mee komen praten neem dan contact op met: info@huurdersfederatie.nl of via 0591- 62 22 26.

Sociaal Statuut Lefier
Huurdersorganisaties zijn verenigd in het NOL, Noordelijk Overleg Lefier. De Huurdersfederatie vertegenwoordigt in dit overleg de huurders van Lefier. Samen met Lefier hebben we vastgelegd welke afspraken gelden bij de sloop van woningen en bij woningverbetering. Dit noemen we het Sociaal Statuut. Deze afspraken gelden voor alle huurders van Lefier en worden elk jaar herzien.

Het Sociaal Statuut Lefier 2017

Mogen we u een paar keer per jaar benaderen?

Wilt u meer weten of op een andere manier betrokken zijn bijvoorbeeld in een klankbordgroep?

Wilt u meer weten of op een andere manier betrokken zijn bijvoorbeeld in een klankbordgroep? Neem contact met ons op via 0591-62 22 26 of mail uw gegevens naar info@huurdersfederatie.nl.

meer nieuws
12-07-2018

Huurders Lefier krijgen langer de tijd voor invullen Woonlastenonderzoek

Huurders van Lefier hebben iets langer de tijd om mee te doen aan het Woonlastenonderzoek, Dit komt doordat de vragenlijst

lees meer

03-07-2018

Een huurprijs die past bij de kwaliteit van uw woning

Vorige week hebben veel huurders te horen gekregen dat de huur van hun woning wordt verhoogd of verlaagd. Dit heeft

lees meer

03-07-2018

Thuiskompas: 1 plek voor het vinden van woonruimte

Bestuurslid Hepke Wouda heeft in Meppel de intentieverklaring, het urgentiebeleid en toewijzingsbeleid ondertekend voor Thuiskompas. Dinsdag 26 juni werd dit

lees meer