https://www.huurdersfederatie.nl

Onze speerpunten

Iedereen moet een huurwoning kunnen betalen

Wij vinden dat de huren betaalbaar moeten blijven. Voor ieder inkomen moet er een geschikte huurwoning zijn. Niet alleen de huren moeten betaalbaar zijn, maar ook de totale woonlasten. Denk bijvoorbeeld aan de energiekosten en de afvalstoffenheffing.

Hoe zorgen we voor betaalbare huurwoningen?

We werken samen met andere partijen die zich bezig houden met betaalbaarheid en armoedebestrijding. En we proberen met de gemeente en de woningcorporaties goede afspraken daarover te maken.

Goed onderhoud van huurwoningen

Een deel van de huurwoningen is 45 jaar of ouder. Dagelijks horen we dat de kwaliteit te wensen over laat. We vinden het belangrijk dat de huurwoningen van Lefier een basiskwaliteit hebben die past bij deze tijd. Vocht-, tocht- en schimmelproblemen horen daar niet bij.

Wonen waar je wilt

Het is belangrijk dat woningen op de juiste plek worden gebouwd. We vinden dat hiervoor meer naar de behoefte moet worden gekeken in plaats van naar het aanbod. Zo zien we dat ouderen vaak willen blijven wonen in hun eigen buurt, dichtbij vrienden en/of familie. Door betere doorstroming en meer woningen te bouwen, hopen we dat mensen betere kansen krijgen om een passende woning te vinden.

Een veilige wijk of buurt

Huurders vinden het allemaal belangrijk om in een veilige buurt te wonen. De gemeente, woningcorporaties, maar natuurlijk ook de (bewoners)organisaties moeten het voortouw nemen om de wijk, dorp of buurt leefbaar te houden.
Leefbaar betekent voor ons diversiteit. Dus veel verschillende woningen in de buurt: koopwoningen, woningen met verschillende huurprijzen, woningen voor verschillende gezinsgroottes en diverse leeftijden. We denken dat een buurt zo de meeste kans maakt om leefbaar, gezellig en veilig te blijven. Het is belangrijk dat Lefier bewonersinitiatieven ondersteunt en huurders mee kunnen beslissen over de leefbaarheid in hun buurt.

Een woning met lage energielasten

We zijn voorstander voor het verduurzamen van huurwoningen, omdat de energielasten zo omlaag gaan. Ook is het belangrijk dat de uitvoering goed verloopt. Vaak is het verduurzamen van een huurwoning een ingreep die veel tijd kost en huurders veel overlast bezorgt. Door tijdelijke bewonerscommissies te begeleiden en regelmatig te overleggen met Lefier over de voortgang van een project, houden we in de gaten of alles goed gaat. We vinden daarnaast dat het verduurzamen van huurwoningen niet mag leiden tot hogere huurprijzen.

Hulp en advies nodig?

Onze consulent Cor Pijnaker helpt je verder als je er niet uitkomt met Lefier. Bel naar 0591 – 62 22 26 of vul vrijblijvend ons contactformulier in.

×