Vraag & antwoord

Algemeen

• Wat doet de Huurdersfederatie?

De Huurdersfederatie is al vele jaren een onafhankelijke belangenbehartiger van huurders in Zuidoost Drenthe. We informeren, adviseren en vertegenwoordigen u als huurder, zonder dat we daar een commercieel belang bij hebben.

Meer informatie vindt u op Wat doet de Huurdersfederatie?

• Wanneer kan ik de Huurdersfederatie inschakelen?

Stel u heeft een klacht gemeld bij de verhuurder? Vaak is dit gedaan door het invullen van een klachtenformulier of een bezoek aan de Woonwinkel.

In eerste instantie heeft de verhuurder de klacht verholpen, echter bent u niet tevreden over de afwikkeling hiervan. Of er is helemaal niets mee gedaan. Dan kunt u een beroep doen op onze consulent. Hij luistert naar uw verhaal, maar ook die van de verhuurder. Gezamenlijk wordt dan gekeken naar een oplossing.

• Hoe kom ik in contact met de Huurdersfederatie?

• Wat houdt de nieuwe woningwet 2015 in?

De Woningwet 2015 stelt nieuwe spelregels voor de sociale huursector. De herziene Woningwet is erop gericht dat woningcorporaties zich concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Daarnaast staat in de Woningwet dat huurdersorganisaties en huurders een zwaardere stem krijgen.

Lees meer over de woningwet.

• Wat betekent de overlegwet?

De rechten en plichten van huurdersorganisaties en bewonerscommissies zijn vastgelegd in de Overlegwet. Volgens de Overlegwet hebben huurdersorganisaties rechten en bevoegdheden op tal van onderwerpen. Ze hebben hierbij het recht op informatie, het recht op uitbrengen van schriftelijk advies en instemmingsrecht.

Lees meer op de website van de Woonbond.

• Kan ik ook meebeslissen of meepraten over kwesties in mijn buurt?

Het is belangrijk dat u meebeslist en meepraat over kwesties in uw wijk. Wanneer we veel meningen verzamelen staan we sterker naar woningcorporaties en gemeenten toe. Via de pagina Meepraten kunt u zien hoe u mee doet.

We hebben een huurderspanel waarbij een vaste groep huurders 2x in het jaar wordt benaderd. Wilt u hier aan meedoen? Dan u zich aanmelden via bovengenoemd formulier of telefonisch contact opnemen met ons kantoor.

• Wat is een bewonerscommissie?

Een bewonerscommissie behartigt de belangen van alle huurders uit een buurt, een flat of een complex. De commissie denkt onder andere mee over de leefbaarheid in de buurt of in de flat, het onderhoud en het verbeteren van de woningen. De bewonerscommissies hebben regelmatig contact met de Huurdersfederatie.

Bent u benieuwd of er in uw wijk of complex een bewonerscommissie actief is? Kijk hier!

Heeft u wijk of complex geen bewonerscommissie? En wilt u er graag 1 oprichten? Neem contact met ons op.

• Wat doet een energiecoach?

De energiecoaches geven u als tips om de woonlasten zo laag mogelijk te houden door het treffen van duurzaamheidsmaatregelen. Dit doen ze middels het geven van een workshop en de energiekoffer van de Woonbond. Heeft u interesse? Neem contact met ons op via info@huurdersfederatie.nl

• Hoe kan ik energiecoach worden?

Vindt u het leuk om uw medehuurders advies te geven over duurzaamheid en zo met elkaar ongeveer 700 euro te besparen op jaarbasis? Dan kan u Energiecoach worden. Neem voor meer informatie contact met ons op door te mailen naar info@huurdersfederatie.nl of te bellen naar ons kantoor via 0591-622226.

Huren

• Hoe vind ik een huurwoning?

Wilt u een woning huren in Zuidoost Drenthe, dan kunt u terecht bij één van de woningcorporaties:

Lefier
Domesta
Woonservice Drenthe

Sinds april 2020 staat al het woningaanbod van deze woningcorporaties op de website van Thuiskompas. 

Wilt u wonen in een zorgcentrum, dan kunt u terecht bij verschillende woon- en zorgcentra:

Zorggroep Tangenborgh
Treant zorggroep
Woonzorg Nederland

Een aantal makelaars biedt huurwoningen aan, deze kunt u terugvinden op Funda.

• Wat zijn woonlasten?

Woonlasten zijn de kosten die huurders betalen voor de huur van hun woning plus alle bijkomende lasten op het gebied van wonen, zoals

·       energielasten
·       heffingen van de gemeente
·       heffingen van het Waterschap
·       bijkomende kosten, zoals kosten voor het schoonhouden van gemeenschappelijke ruimtes, denk aan het trappenhuis.

• Wat zijn servicekosten?

Er zijn twee soorten servicekosten: verrekenbare en niet-verrekenbare servicekosten.

Verrekenbare servicekosten zijn kosten die jaarlijks kunnen verschillen, zoals het verbruik van elektriciteit in het trappenhuis of het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimtes. U betaalt hiervoor een maandelijks voorschot bovenop de kale huurprijs.

Een keer per jaar ontvangt u van de verhuurder een eindafrekening van de werkelijke gemaakte kosten. Het kan zijn dat u als huurder moet bijbetalen, het is ook mogelijk dat u geld terugkrijgt.

Niet verrekenbare servicekosten betaalt u voor diensten zoals een glasverzekering. U betaalt hiervoor een vaste vergoeding per maand bovenop de kale huurprijs. Hiervoor ontvangt u geen eindafrekening.

• Wat is een energielabel?

Het energielabel laat zien hoe goed of hoe slecht een woning ervoor staat wat betreft het energieverbruik. De energiezuinigheid van een woning weegt mee bij het bepalen van de hoogte van de huur. Hoe zuiniger de woning, hoe meer punten het krijgt bij het woningwaarderingsstelsel. Een energielabel is 10 jaar na afgifte geldig.

• Wat is het verschil tussen een sociale huurwoning en huren in de vrije sector?

Voor sociale huurwoningen geldt een maximale toegestane huurprijs. Met het woningwaarderingsstelsel worden de kwaliteiten van een huurwoning in punten uitgedrukt. Het totaal aantal punten bepaalt de wettelijk toegestane maximum huur. De meeste corporaties vragen een percentage van de maximaal toegestane huur.

Bij woningen in de vrije sector wordt de huurprijs en de huurverhogingen overeengekomen in het huurcontract. De huurprijs is niet gebonden aan een maximum.

• Waar wordt de huurverhoging op gebaseerd?

Elk jaar wordt de netto huurprijs per 1 juli aangepast (jaarlijkse huurverhoging). Voor de sociale huurwoningen stelt de overheid een maximum percentage vast voor de verhoging. De aanpassing is ongeveer gelijk met de inflatie.

Voor de vrije sector huur (de huurprijs van de duurdere huurwoningen) wordt de huurprijsaanpassing in het huurcontract afgesproken. Deze aanpassing kan hoger zijn dan inflatie.

• Ik kan mijn huur niet meer betalen

Kunt u uw huur niet meer betalen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de verhuurder. Vraag of u later mag betalen, of regel dat u de achterstand in een aantal termijnen kunt betalen.

Lees hier wat u moet doen als de verhuurder niet akkoord gaat.

• Kom ik in aanmerking voor huurtoeslag?

Huurtoeslag is een bijdrage in uw huurkosten. Of u in aanmerking komt voor huurtoeslag hangt af van de hoogte van uw huur, uw inkomen, uw leeftijd en uw woonsituatie.

De Belastingdienst voert de huurtoeslag uit. Voor meer informatie en de voorwaarden kunt u terecht op de website van de Belastingdienst.

• In mijn huurcontract staat een indexeringsclausule, wat is dat?

Een indexeringsclausule is een bepaling in een huurovereenkomst die de jaarlijkse huurverhoging regelt. Een indexeringsclausule geldt met name voor woningen in de vrije sector. Hiervoor geldt namelijk niet de jaarlijkse maximale verhoging die de minister vaststelt.

• Hoe moet ik een reparatieverzoek indienen?

Heeft u een reparatieverzoek, neem dan contact op met uw verhuurder.

Bent u huurder van Lefier dan kan dit telefonisch of via een formulier op de website.

Bent u huurder van Domesta? Dan kunt u dit doen via ”Mijn Domesta”

Persoonlijk hulp en advies?

Neem contact met ons op.

 0591 – 62 22 26

Dankzij de stijgende gasprijzen heb ik moeite om mijn energierekening te betalen

Laden ... Laden ...

 

Mis niets van de Huurdersfederatie

Schrijf u in voor de nieuwsbrief