Algemeen

• Wat doet de Huurdersfederatie?

De Huurdersfederatie is al vele jaren een onafhankelijke belangenbehartiger van huurders in Zuidoost Drenthe. We informeren, adviseren en vertegenwoordigen u als huurder, zonder dat we daar een commercieel belang bij hebben.

Meer informatie vindt u op Wat doet de Huurdersfederatie?

• Wanneer kan ik de Huurdersfederatie inschakelen?

Heeft u problemen met uw huurwoning en komt u er met de verhuurder niet uit, dan kunt u een beroep doen op de consulent van de Huurdersfederatie. Samen met u bekijken we de mogelijkheden.

• Hoe kom ik in contact met de Huurdersfederatie?

• Wat houdt de nieuwe woningwet 2015 in?

De Woningwet 2015 stelt nieuwe spelregels voor de sociale huursector. De herziene Woningwet is erop gericht dat woningcorporaties zich concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Daarnaast staat in de Woningwet dat huurdersorganisaties en huurders een zwaardere stem krijgen.

Lees meer over de woningwet.

• Wat betekent de overlegwet?

De rechten en plichten van huurdersorganisaties en bewonerscommissies zijn vastgelegd in de Overlegwet. Volgens de Overlegwet hebben huurdersorganisaties rechten en bevoegdheden op tal van onderwerpen. Ze hebben hierbij het recht op informatie, het recht op uitbrengen van schriftelijk advies en instemmingsrecht.

Lees meer op de website van de Woonbond.

• Kan ik ook meebeslissen of meepraten over kwesties in mijn buurt?

Het is belangrijk dat u meebeslist en meepraat over kwesties in uw wijk. Wanneer we veel meningen verzamelen staan we sterker naar woningcorporaties en gemeenten toe.

Meepraten

• Wat is een bewonerscommissie?

Een bewonerscommissie behartigt de belangen van alle huurders uit een buurt, een flat of een complex. De commissie denkt onder andere mee over de leefbaarheid in de buurt of in de flat, het onderhoud en het verbeteren van de woningen. De bewonerscommissies hebben regelmatig contact met de Huurdersfederatie.

Huren

• Hoe vind ik een huurwoning?

Wilt u een woning huren in Zuidoost Drenthe, dan kunt u terecht bij één van de woningcorporaties:

Lefier
Domesta
Woonservice Drenthe

Wilt u wonen in een zorgcentrum, dan kunt u terecht bij verschillende woon- en zorgcentra:

Zorggroep Tangenborgh
Treant zorggroep
Woonzorg Nederland

Een aantal makelaars biedt huurwoningen aan, deze kunt u terugvinden op Funda.

• Wat zijn woonlasten?

Woonlasten zijn de kosten die huurders betalen voor de huur van hun woning plus alle bijkomende lasten op het gebied van wonen, zoals

·       energielasten
·       heffingen van de gemeente
·       heffingen van het Waterschap
·       bijkomende kosten, zoals kosten voor het schoonhouden van gemeenschappelijke ruimtes, denk aan het trappenhuis.

• Wat zijn servicekosten?

Er zijn twee soorten servicekosten: verrekenbare en niet-verrekenbare servicekosten.

Verrekenbare servicekosten zijn kosten die jaarlijks kunnen verschillen, zoals het verbruik van elektriciteit in het trappenhuis of het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimtes. U betaalt hiervoor een maandelijks voorschot bovenop de kale huurprijs.

Een keer per jaar ontvangt u van de verhuurder een eindafrekening van de werkelijke gemaakte kosten. Het kan zijn dat u als huurder moet bijbetalen, het is ook mogelijk dat u geld terugkrijgt.

Niet verrekenbare servicekosten betaalt u voor diensten zoals een glasverzekering. U betaalt hiervoor een vaste vergoeding per maand bovenop de kale huurprijs. Hiervoor ontvangt u geen eindafrekening.

• Wat is een energielabel?

Het energielabel laat zien hoe goed of hoe slecht een woning ervoor staat wat betreft het energieverbruik. De energiezuinigheid van een woning weegt mee bij het bepalen van de hoogte van de huur. Hoe zuiniger de woning, hoe meer punten het krijgt bij het woningwaarderingsstelsel.

• Wat is het verschil tussen een sociale huurwoning en huren in de vrije sector?

Voor sociale huurwoningen geldt een maximale toegestane huurprijs. Met het woningwaarderingsstelsel worden de kwaliteiten van een huurwoning in punten uitgedrukt. Het totaal aantal punten bepaalt de wettelijk toegestane maximum huur. De meeste corporaties vragen een percentage van de maximaal toegestane huur.

Bij woningen in de vrije sector wordt de huurprijs en de huurverhogingen overeengekomen in het huurcontract. De huurprijs is niet gebonden aan een maximum.

• Waar wordt de huurverhoging op gebaseerd?

Elk jaar wordt de netto huurprijs per 1 juli aangepast (jaarlijkse huurverhoging). Voor de sociale huurwoningen stelt de overheid een maximum percentage vast voor de verhoging. De aanpassing is ongeveer gelijk met de inflatie.

Voor de vrije sector huur (de huurprijs van de duurdere huurwoningen) wordt de huurprijsaanpassing in het huurcontract afgesproken. Deze aanpassing kan hoger zijn dan inflatie.

• Ik kan mijn huur niet meer betalen

Kunt u uw huur niet meer betalen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de verhuurder. Heeft u een huurachterstand of u kunt de huur niet meteen betalen, vraag dan of u later mag betalen. Ook kunt u vragen of u de achterstand in een aantal termijnen kunt betalen.

• Kom ik in aanmerking voor huurtoeslag?

Huurtoeslag is een bijdrage in uw huurkosten. Of u in aanmerking komt voor huurtoeslag hangt af van de hoogte van uw huur, uw inkomen, uw leeftijd en uw woonsituatie.

De Belastingdienst voert de huurtoeslag uit. Voor meer informatie en de voorwaarden kunt u terecht op de website van de Belastingdienst.

• In mijn huurcontract staat een indexeringsclausule, wat is dat?

Een indexeringsclausule is een bepaling in een huurovereenkomst die de jaarlijkse huurverhoging regelt. Een indexeringsclausule geldt met name voor woningen in de vrije sector. Hiervoor geldt namelijk niet de jaarlijkse maximale verhoging die de minister vaststelt.

• Hoe moet ik een reparatieverzoek indienen?

Heeft u een reparatieverzoek, neem dan contact op met uw verhuurder.

meer nieuws
19-09-2018

Geef uw mening over de betaalbaarheid en kwaliteit van uw huurwoning

Wat vinden huurders van de kwaliteit en betaalbaarheid van hun woning? De Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe start met een achterbanraadpleging om

lees meer

12-09-2018

Wijzigingen in huurtoeslag zorgen voor einde harde inkomensgrens

De tweede kamer heeft gisteren (11 september) ingestemd over het afschaffen van de KAN-Bepaling en de harde inkomensgrens voor huurtoeslag.

lees meer

11-09-2018

Huurprijs van woning stijgt steeds sneller

De huur van een woning is in 2018 sneller gestegen dan in 2017. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS

lees meer